Wat is een verloskundigepraktijk?

Hoe kies ik een verloskundige?
28 maart 2016
Wat kan ik verwachten van een verloskundigepraktijk?
30 maart 2016

In Almere wordt de zorg aan en voor zwangere vrouwen en pasgeborenen gedaan door de verloskundige, vroeger werd het ook wel vroedvrouw genoemd. De verloskundige in Almere begeleidt de aanstaande ouders tijdens de zwangerschap en voert medische controles uit om te checken of alles goed gaat met moeder en kind. Als een zwangerschap normaal verloopt zonder complicaties dan blijft de aanstaande moeder bij de verloskundige onder consult. Als de verloskundige constateert dat er een medisch risico is dan verwijst zij de zwangere door naar de gynaecoloog. Een vrouw die bij een eerdere zwangerschap ook problemen had, of bij wie andere medische aspecten een rol spelen, wordt meestal direct door de huisarts naar de gynaecoloog doorverwezen.

De verloskundige in Almere begeleidt de hele zwangerschap

Alle gezonde aanstaande moeders zijn gedurende hun hele zwangerschap onder consult bij de verloskundige. Zij doet de controles, zij checkt of alles goed gaat met de moeder en de ongeboren baby. De verloskundige kan ook een echo maken om de baby te checken. Zij controleert de gezondheid van de moeder bij ieder consult. Is zij niet te veel of te weinig aangekomen, is de bloeddruk goed, is er geen sprake van zwangerschapsdiabetes of andere klachten waarvoor medische hulp nodig is. Verder staat zij de aanstaande ouders met raad en daad bij.

Thuis of in een ziekenhuis in Almere bevallen?

In Almere is het nog heel gebruikelijk dat een vrouw thuis bevalt, hoewel het aantal ziekenhuisbevallingen wel toeneemt. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat vrouwen in Almere op latere leeftijd kinderen krijgen en er dus meer kans is op complicaties. Daarnaast kiezen steeds meer vrouwen voor pijnbestrijding tijdens de bevalling en dat kan alleen als je in het ziekenhuis bevalt. Enkele tientallen jaren geleden was het nog ondenkbaar dat een vrouw pijnbestrijding kreeg tijdens de bevalling. Pijn hoort bij een bevalling, dat was nu eenmaal zo. In de ons omringende landen was het toen allang gangbaar dat ene barende vrouw geen pijn hoefde te lijden. In ons land begint dit principe nu ook steeds meer terrein te winnen. De verloskundigepraktijk in Almere kan een ziekenhuisbevalling wel begeleiden, het is heel normaal dat je “eigen” verloskundige je tijdens een ziekenhuisbevalling bijstaat.

Na de bevalling

Ook na de bevalling zien de moeder en de verloskundige elkaar nog een paar keer. Zij doet de controles bij de moeder tijdens de kraamtijd en ze onderzoekt de baby. Zij doet ook de zogenaamde hielprik bij de baby, waarbij een paar druppels bloed worden afgenomen. Dit bloed wordt onderzocht op een groot aantal ziekten. Recent heeft de Gezondheidsraad de Minister geadviseerd om dit aantal met 14 uit te breiden naar in totaal 32 aandoeningen. Wordt er een afwijking gevonden dan in een vroegtijdig stadium een behandeling worden ingezet.